Skip to main content

Gestalttherapie Zwolle

Gestalttherapie is een vorm van ervarings- en procesgerichte therapie voor mensen die klachten ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Te denken valt aan burn-out, angst, rouw en verlies, depressieve klachten of identiteitsproblematiek. Je gaat niet alleen in gesprek over wat je denkt en vindt, maar vooral over wat je voelt en ervaart. Wat voel je in je lijf en waar, op welke plek is er wat te voelen, met al je zintuigen? Wat gebeurt er hier en nú? Het gaat hier om gewaarzijn. Deze term ken je misschien van mindfulness. Door je gewaarzijn te vergroten vind je vaak nieuwe, meer passende, antwoorden.

"Gestalttherapie is vaak een verrassend proces: soms verdrietig en confronterend, maar ook humoristisch, bevrijdend en inzicht gevend."

Contact maken door middel van gestalttherapie

Je leert opnieuw contact maken met je eigen binnenwereld. Zo leer je jezelf beter kennen en voel je van binnenuit wat voor jou belangrijk is. Waardoor je het gevoel hebt weer eigen regie over je leven te krijgen. En je dus weer meer energie zal voelen. Contact is een belangrijk begrip in de gestalt benadering.

Hoe maak je wel of geen contact met je partner, familie, vrienden, collega’s? Hoe kun je het contact herstellen als dit verstoord is en waar heeft het verstoorde contact mee te maken? Met mij als therapeut ga je op onderzoek uit.

Je andere kant

Vaak waarderen of zien we maar één kant van onszelf, waardoor we uit balans raken. We sluiten een deel van onszelf uit en dat geeft een innerlijke strijd.

In therapie onderzoek je ook de andere, meer verborgen kant. Dat waar je nog geen bewustzijn op hebt, komt dan meer in het licht te staan, zodat je betere keuzes kunt maken.

Gestalttherapie is vaak een verrassend proces: soms verdrietig en confronterend, maar ook humoristisch, bevrijdend en inzicht gevend.

Meer informatie:
Gestalttherapie
Gestalt in a Nutshell
The gestaltcycle

Meer informatie of kennismaken?

Neem contact op