Annet Wellenberg  |  Praktijk voor therapie & ontwikkeling
Annet Wellenberg  |  Praktijk voor therapie & ontwikkeling Wanneer therapie? | Inhoud therapie | Praktisch | Annet

Wat houdt therapie in?

In psycho-sociale therapie leer je te kijken naar je denken, je gedrag, je gewoontepatronen die misschien niet meer helpend zijn in je leven van nu. Je leert je gevoelens te herkennen door er met aandacht naar te kijken. Hierdoor kunnen inzichten ontstaan.
Psycho-sociale therapie is een therapie gericht op ervaren en voelen in het lichaam. Dit is een andere ervaring dan erover te praten en te denken. Het is een weg van buiten naar binnen, waarin je verschillende lagen van jezelf kunt gaan ontdekken.

Achter het denken en het gedrag zit bij ieder mens een heel andere laag. De laag van het transpersoonlijke, van je oorspronkelijke ik: je essentie.
Dat is de laag van het weer verbinding maken met je hart, gevoelens van liefde, mededogen, moed, vreugde, spijt, vergeving en rust in jezelf.
Je oorspronkelijke energie - die komt vanuit je hart - gaat weer stromen.
Je kunt weer levensvreugde en levenskracht gaan voelen.

In therapie gaan vergt doorzettingsvermogen en moed. Met mijn hulp als therapeut ontdek je je eigen kracht en je zelfhelend vermogen. Zoals het zo mooi in een liedje van de Allman Brothers Band wordt gezongen: “let your soul shine”.

Annet Wellenberg  |  Praktijk voor therapie & ontwikkeling
  Praktijk voor therapie & ontwikkeling - Zwolle | T 06 33 75 29 45 | E info@annetwellenberg.nl